Nach update auf 4.3-2 - Kopano-Core fehlt

german
kopano

#41

as usual: /var/log/z-push/*.log